Ang listahan ng Emoji na may keyword na hayop ay nasa ibaba: