Ang Araw ng Bagong Taon ay ang simula ng Bagong Taon at ang unang araw ng taong kalendaryo ng Gregorian 📅. Malugod na tatanggapin ng mga tao sa buong mundo ang bagong taon sa ika-12 ng umaga. Sa China, ang mga tao ay naglalagay ng mga ilaw 🏮 upang malugod ang maligaya. Sa Britain, ang mga tao ay naghahanda ng alak at karne 🍗, at gumuhit ng maayos na tubig upang maipakita ang magandang kapalaran. Tinatanggap ng mga Aleman ang Bagong Taon na may pagdiriwang at pag-inom 🍺. Ang mga tao sa Italya ay nakalulungkot sa buong gabi lighting, ang mga ilaw ng ilaw ng ilaw dancing at sayawan Mif🕺👯 ang kanilang mga paraan upang malugod ang Bagong Taon. Bagaman ang mga paraan ng pagsalubong sa Bagong Taon sa iba't ibang mga rehiyon ay hindi magkapareho, karaniwang pinagpapala ng bawat isa ang 🍚🍾❤🙌🍬erdas at pagdiriwang ng pagdating ng Bagong Taon nang magkasama. Ang bawat isa ay maaalala din ang nakaraang taon kasama ang mga kaibigan at pamilya 👪 at inaasahan ang bagong taon.