Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Ang Araw ng Ina ay ang pangalawang Linggo sa Mayo. Ito ay isang pandaigdigang pista opisyal, upang pasalamatan ang lahat ng mga magagaling na ina sa buong mundo. Narito ang mga emojis tungkol sa Araw ng Ina: