Ang ika-1 ng Hunyo ay Pandaigdigang Araw ng Mga Bata, ito ay isang araw upang itaguyod ang internasyunal na pagsasama, kamalayan sa mga bata sa buong mundo, at pagbutihin ang kapakanan ng mga bata. Ito ay unang ipinahayag sa Geneva sa panahon ng World Conference on Child Welfare noong 1925. Noong 1954, ang Araw ng Mga Bata ay ipinroklama ng United Kingdom upang hikayatin ang lahat ng mga bansa na magtatag ng isang araw. Nagbibigay kami ng isang mainit na hangarin para sa lahat ng mga bata sa buong mundo sa espesyal na araw na ito, ang bawat bata ay isang kayamanan sa mundo!