Ang Araw ng Ama ay ang pangatlong Linggo sa Hunyo. Ito ay isang pandaigdigang pista opisyal, upang pasalamatan ang lahat ng mga dakilang ama sa mundo. Narito ang mga emojis tungkol sa Araw ng Ama: