Ang taon ng baboy (2019) 🐷 ay lumipas, at ang taon ng daga 🐭 ay umuurong noong 2020. Ang daga ay ang una sa paulit-ulit na 12-taong cycle ng mga hayop sa Chinese zodiac. Karaniwan itong tumutugma sa labindalawang sanga, kaya tinawag din itong mouse 🐁. Ang oras ng conversion sa pagitan ng iba't ibang mga Zodiac ng Tsina ay nasa ika-12: 00 ng umaga sa unang araw ng unang buwan ng buwan. Sa Taon ng Daga, ang mga taong naniniwala sa Budismo 🛕 ay magsusuot ng kaukulang Zodiac natal Buddha, habang ang Year of the Rat ay tumutugma sa Libong-kamay na Kwan-yin Bodhisattva. Ang oras na naaayon sa daga zodiac 🐀 ay ang hatinggabi (iyon ay, 🕦️ 11:00 pm hanggang 🕐️ 1:00 am).