MATUTUP NG BLACK LIVES, na tinukoy bilang BLM. Noong Mayo 25, 2020, namatay ang African-American na si George Floyd dahil sa marahas na pagpapatupad ng batas ng pulisya, na pinukaw ang pansin ng mga tao sa mundo sa buhay ng mga itim na tao, at ang mga tao sa ilang mga bansa ay kusang nagsagawa ng mga martsa. Mayroon ding maraming mga kaugnay na mga post at artikulo sa Internet. Inipon namin ang lahat ng mga emojis na may kaugnayan sa itim na karapatang pantao.