👩‍🏫 👨‍🏫 Ang mga petsa ng Araw ng Guro ay magkakaiba sa iba't ibang mga bansa. Halimbawa, ang Araw ng Mga Guro sa Tsina 🇨🇳 ay sa ika-10 ng Setyembre bawat taon, at Araw ng Mga Guro sa Brazil 🇧🇷 ay Oktubre 15 bawat taon. Ang 🌐 World Teacher's Day ay ika-5 ng Oktubre bawat taon, at maraming mga bansa ang nagtalaga sa araw na ito bilang Araw ng Mga Guro ng kanilang bansa 📅. Sa Araw ng Guro, ang mga mag-aaral na 👩‍🎓 👨‍🎓 ay batiin ang mga guro sa iba't ibang anyo: paglalahad ng mga bulaklak 💐, pag-oorganisa ng mga partido 🎉, pagganap ng mga palabas 💃, atbp.