Mayroong 26 mga panrehiyong tagapagpahiwatig sa Emoji, na tumutugma sa 26 na titik sa Ingles. Ang mga tagapagpahiwatig na panrehiyong ito sa pangkalahatan ay hindi ginagamit nang paisa-isa, ngunit dalawa na ginamit nang sama-sama upang kumatawan sa watawat ng isang bansa o rehiyon. Tandaan na hindi alinman sa dalawang mga panrehiyong tagapagpahiwatig ay maaaring bumuo ng isang kwalipikadong Emoji. Ang dalawang tagapagpahiwatig na panrehiyon ay dapat na tumutugma sa ISO dalawang titik na pagpapaikli ng code ng isang bansa o rehiyon upang makabuo ng isang kwalipikadong Emoji.
Mga Tip💡: Naglalaman lamang ang paksang ito ng mga character na Unicode, hindi sila emoji.