Ang Halloween ay isang tradisyunal na pagdiriwang sa kanluran mula Oktubre 31 hanggang Nobyembre 1 bawat taon. Nagmula ito mula sa tradisyunal na Celtic Ghost Festival. Sa bisperas ng Halloween, ang mga tao ay kakain ng mga mani at mansanas, at ang mga bata ay nagsusuot ng costume sa bahay-bahay, na humihiling ng mga gamot tulad ng kendi. Ang pangunahing kahalagahan sa holiday ng Halloween ay upang purihin ang taglagas, igalang ang mga patay at manalangin para sa kapayapaan. Sumali sa aming Halloween party at ipagdiwang!