Ang Shichi-go-san, Hinamatsuri (Araw ng Manika) at Tango no seku (Boy's Festival) ay pawang tradisyonal na Japanese event upang ipagdiwang ang paglaki ng mga bata. Ang Hinamatsuri ay para sa mga batang babae, ang Tango no seku ay para sa mga lalaki, at ang Shichi-go-san ay isang pagdiriwang para sa mga batang lalaki na may edad tatlo at lima, at mga batang babae na may edad tatlo at pito. Sa mga panahong ito, ang mga bata ay nagbibihis ng kimono, mga damit o demanda, at ang kanilang mga pamilya ay pumupunta sa mga dambana at dinadasal para sa malusog na paglaki at kasiyahan ng kanilang mga anak.