Ang panahon ay nagbabago sa lahat ng oras at ang ating klima ay patuloy na nagbabago bawat panahon din. Sa paksang ito, tinipon namin ang lahat ng mga uri ng mga emoji sa panahon, dumating at sumali sa EmojiAll weather club at mag-aral sa amin ~