Ang Araw ng St. Patrick ay isang pandaigdigang pagdiriwang ng kultura ng Ireland na nagaganap taun-taon sa Marso 17, bilang pag-alaala sa pagkamatay ni St. Patrick, ang patron ng Ireland. Ang holiday ay umunlad sa isang pagdiriwang ng kultura ng Ireland na may mga parada, mga espesyal na pagkain, musika, sayawan, pag-inom at lahat ng berde. Natipon namin ang ilang mga emojis tungkol sa Araw ni St. Patrick sa paksang ito. Maligayang Araw ni St. Patrick ~