Ang Obon (お盆) ay isang tradisyonal na kaganapan sa Hapon upang malugod ang pag-sprit ng mga ninuno. Pangunahin itong sinusunod mula Agosto 13 hanggang Agosto 16, bagaman sa ilang mga lugar ay sinusunod din ito sa kalagitnaan ng Hulyo. Pinaniniwalaan na bawat taon sa panahon ng obon, ang mga espiritu ng mga ninuno ay bumalik sa mundong ito upang bisitahin ang kanilang mga kamag-anak. Ang linggo ng Obon sa kalagitnaan ng Agosto ay isa sa tatlong pangunahing mga kapaskuhan sa Japan (sa tabi ng Bagong Taon at Gintong Linggo). Ayon sa kaugalian, ang mga parol ay ibinitay sa harap ng mga bahay upang gabayan ang mga espiritu ng mga ninuno, isinasagawa ang mga sayaw na obon, dinalaw ang mga libingan at ang mga handog ng pagkain ay ginagawa sa mga dambana ng templo at templo.