"Ang kaalaman mismo ay kapangyarihan." - ni Francis Bacon