Ang Araw ng Kalayaan, sa ika-4 ng Hulyo, ay pambansang araw ng Estados Unidos. Ito rin ay isang piyesta opisyal sa Estados Unidos bilang paggunita sa Deklarasyon ng Kalayaan ng Estados Unidos, sa Hulyo 4, 1776. Magkaroon ng Maligayang ika-4 ng Hulyo!