Ang International Men's Day (IMD) ay isang pandaigdigang piyesta opisyal na ipinagdiriwang taun-taon sa Nobyembre 19. Ito ay isang petsa upang ipagdiwang ang mga nagawa at kontribusyon ng mga lalaki at kalalakihan, lalo na para sa kanilang mga naiambag sa bansa, unyon, lipunan, pamayanan, pamilya, kasal, at pag-aalaga ng bata . Nais ang lahat ng mga tao sa mundo ng isang araw na puno ng pag-ibig, kagalakan, good luck at kapalaran. Maligayang araw ng mga lalaki🎉 ~

Taong Katangian