Ang Defender ng Fatherland Day ay isang piyesta opisyal na ipinagdiriwang sa 23 Pebrero. Ito ay sinusunod sa Russia, Turkmenistan, Belarus, Kyrgyzstan, Kazakhstan at Tajikistan, at sa Kazakhstan, ipinagdiriwang ito noong Mayo 7. Tinawag din ang piyesta opisyal na "Araw ng Mga Lalaki", karaniwang ipinagdiriwang ang mga taong naglilingkod o naglilingkod sa Armed Forces ng Russia, ngunit sa buong bansa ay isinama din nito ang pagdiriwang ng kalalakihan bilang isang kabuuan.