Ang Diwali ay isang pagdiriwang ng mga ilaw, ipinagdiriwang ng milyun-milyong mga Hindu, Sikh at Jain sa buong mundo. Ang pagdiriwang ay karaniwang tumatagal ng limang araw at ipinagdiriwang sa panahon ng buwan ng Hindu lunisolar na Kartika (sa pagitan ng kalagitnaan ng Oktubre at kalagitnaan ng Nobyembre).
Ang Diwali ay kasinghalaga sa mga Hindu tulad ng Christmas holiday sa mga Kristiyano. Ito ay sumasagisag sa espiritwal na "tagumpay ng ilaw sa kadiliman, mabuti sa masama, at kaalaman kaysa sa kamangmangan". Ang mga tao ay susindihan ang mga ilawan at kandila, isasara ang mga paputok, at bibisitahin ang kanilang mga kamag-anak at magkakasama sa pagdiriwang.