Ang Araw ng mga Patay ay isang mahalagang piyesta opisyal sa Mexico, karaniwang ipinagdiriwang sa ika-1 at ika-2 ng Nobyembre. Ang mga tao ay magtitipon sa mga araw na ito upang manalangin para sa mga patay. Ito ay piyesta opisyal ng masayang pagdiriwang kaysa sa pagluluksa sapagkat naniniwala ang mga Mexico na ang kamatayan ay hindi nakakatakot, ito ay simula lamang ng isa pang paglalakbay. Ang tradisyunal na paraan upang igalang ang mga patay ay ang pagbuo ng mga altar sa bahay na may mga bungo ng asukal, marigold at mga paboritong pagkain ng namatay. Maraming mga aktibidad upang ipagdiwang ang piyesta opisyal, tulad ng pagbibihis ng mga kalansay, paggawa ng pagkain sa pagdiriwang, pagdaraos ng parada, atbp.