Ang Mardi Gras ay Pranses para sa "Fat Tuesday", na tinatawag ding shrove tuesday o pancake tuesday, ito ay tumutukoy sa mga kaganapan ng pagdiriwang ng Carnival. Ang 'mardi gras' ay sumasalamin sa kaugalian ng huling gabi ng pagkain ng mayaman, matatabang pagkain bago ang ritwal na mga sakripisyo sa Kuwaresma at pag-aayuno sa panahon ng Kuwaresma. Ito ay ipinagdiriwang sa US, Germany, Czech, Italy, atbp.