Ang prom ay isang dance party para sa mga mag-aaral sa high school na kadalasang ginagawa malapit sa katapusan ng school year🏫. Malaki ito sa kulturang popular at isang pangunahing kaganapan sa mga mag-aaral sa high school.
Ang mga mag-aaral na pupunta sa isang prom ay magbibihis ng magagarang gown at tuxedo👗👔. Sa isang prom, ang isang "prom king" at isang "prom queen" ay maaaring ihayag👑, at ang ibang mga estudyante ay maaaring parangalan na kasama sa isang "Prom Court". Samahan kami sa Emojiall prom at magsaya🤗!!