Setsubun (節分) ay nangangahulugang "pana-panahong paghahati" at tumutukoy sa araw bago ang simula ng bawat panahon, ngunit ngayon ay karaniwang tumutukoy sa araw bago ang unang araw ng tagsibol sa lumang kalendaryo. Tinatawag din itong Bean-Throwing Festival at ipinagdiriwang sa Japan noong Pebrero. Ang mga tao ay nagtatapon ng inihaw na toyo para itaboy ang oni (Japanese devil) habang sumisigaw ng "Devils out! Fortune in!".