Ang Hùng Kings' Temple Festival ay isang taunang kaganapan sa Vietnam na nagpaparangal sa Hùng Kings, na itinuturing na mga maalamat na tagapagtatag ng Vietnam. Ang pagdiriwang ay karaniwang nagaganap mula ika-8 hanggang ika-11 araw ng ikatlong buwan ng lunar.
Sa panahon ng pagdiriwang, binibisita ng mga tao ang Hùng Temple, na pinaniniwalaang lugar ng libingan ng Hùng Kings. Ang templo ay pinalamutian ng mga bulaklak at insenso, at ang mga tao ay nakikilahok sa iba't ibang mga seremonya at ritwal upang magbigay ng kanilang paggalang sa mga hari.

Hanapin kamakailan Recents Walang kamakailang paggamit ng emoji Emojify... Tagumpay sa Emojify