Gamit ang mga modernong simbolo ng Emoji upang kumatawan sa dalawampu't apat na mga termino ng solar na mayroon tayo sa sinaunang Tsina, ito ba ay isang kombinasyon ng mga Tsino at Kanluran? Mangyaring tingnan ang gawa ng editor: