Ang Bagua (Pakua o Palgwae) ay isang motif na relihiyosong Tsino na isinasama ang walong mga trigram ng I Ching, ginagamit sila sa Taoist cosmology upang kumatawan sa mga pangunahing prinsipyo ng katotohanan, na nakikita bilang isang saklaw ng walong magkakaugnay na mga konsepto. Natipon namin ang pahinang Unicode ng Bagua sa pahinang ito.