Ang isang buong hanay ng Mahjong tile Emojis ay lumitaw sa Emoji bersyon 11.0 at Unicode bersyon 5.1 (maliban sa 🀄 ay lilitaw sa Emoji bersyon 1.0), isang kabuuan ng 44 na uri, naayos ayon sa pag-uuri (numero ng pag-uuri, numero ng simbolo, simbolo ng Emoji, Unicode, pangalan), kabuuang bilang :
Paalala: Ang Mga Mahusay na tile ng Mahjong (Mahjong Characters suit & Mahjong Bamboos suit & Mahjong Dots suit) ay may 108 na tile.
Ang Basic Mahjong Tile at Mahjong Winds at Dragons Suit ay may 136 na tile.
Ang Mga Pangunahing Mga tile ng Mahjong, Mahjong Winds at Dragons suit, Mahjong Bulaklak at Seasons suit ay mayroong 144 na tile.