Ang simbolo ng pangkalahatang pag-recycle ay kinikilala sa buong mundo para sa aktibidad ng pag-recycle. Dinisenyo ito noong 1970, ni Gary Anderson, isang 23-taong-gulang na estudyante sa kolehiyo sa University of Southern California. Ang simbolo ay hindi trademark at nasa pampublikong domain.
Mga Tip💡: Maliban sa emoji na "", ang natitira sa kanila ay mga character na Unicode, hindi emoji.