Katapusan ng tagsibol at heto siya babalik, magsaya sa PANAHON NG SUMMER