Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Ang sigasig ng tag-init ay tulad ng apoy, tingnan natin kung aling Emoji ang pinakamahusay na maaaring magpahayag ng tag-init: