Ang taglamig na natatakpan ng puting niyebe, tingnan natin kung aling Emoji ang pinakamahusay na maaaring magpahayag ng taglamig:

Mga tag