Ang Emoji_Component ay pag-aari para sa mga character na karaniwang hindi lilitaw sa mga keyboard ng emoji bilang magkakahiwalay na pagpipilian, tulad ng mga keycap base character o Regional_Indicator character. Ang lahat ng mga character sa mga pagkakasunud-sunod ng emoji ay alinman sa Emoji o Emoji_Component. Ang mga pagpapatupad ay hindi dapat, gayunpaman, ipalagay na ang lahat ng mga Emoji_Component character ay Emoji din. Mayroong ilang mga character na hindi emoji na ginagamit sa iba't ibang mga pagkakasunud-sunod ng emoji, tulad ng mga character na tag at ZWJ. Sa file na emoji-data.txt opisyal na ibinigay ng Unicode Consortium, mayroong isang patlang ng pag-aari, na naglilista ng kasama na Emoji ayon sa pag-aari ng Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component, at Extended_Pictographic. Ang sumusunod ay isang listahan ng Emoji na kasama sa pag-aari ng Component ng Emoji, kabilang ang code point, bersyon ng Unicode, Emoji at maikling pangalan. Gabay sa Gumagamit: Ano ang Emoji Pag-aari

Punto ng code Bersyon ng Unicode Simbolo ng Emoji
0023 1.1 # hash sign
002A 1.1 * asterisk
0030 1.1 0 digit na zero
0031 1.1 1 digit isa
0032 1.1 2 digit dalawa
0033 1.1 3 digit tatlo
0034 1.1 4 digit apat
0035 1.1 5 digit lima
0036 1.1 6 digit anim
0037 1.1 7 numero pitong
0038 1.1 8 digit na walo
0039 1.1 9 digit na siyam
200D 1.1 ‍ zero na sumali sa lapad
20E3 3.0 ⃣ pagsasama-sama ng kalakip na keycap
FE0F 3.2 ️ VARIATION SELECTOR-16
1F1E6 6.0 🇦 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon a
1F1E7 6.0 🇧 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon b
1F1E8 6.0 🇨 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon c
1F1E9 6.0 🇩 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon d
1F1EA 6.0 🇪 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon e
1F1EB 6.0 🇫 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon f
1F1EC 6.0 🇬 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon g
1F1ED 6.0 🇭 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon h
1F1EE 6.0 🇮 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon i
1F1EF 6.0 🇯 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon j
1F1F0 6.0 🇰 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon k
1F1F1 6.0 🇱 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon l
1F1F2 6.0 🇲 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon m
1F1F3 6.0 🇳 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon n
1F1F4 6.0 🇴 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon o
1F1F5 6.0 🇵 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon p
1F1F6 6.0 🇶 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon q
1F1F7 6.0 🇷 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon r
1F1F8 6.0 🇸 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon s
1F1F9 6.0 🇹 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon t
1F1FA 6.0 🇺 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon u
1F1FB 6.0 🇻 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon v
1F1FC 6.0 🇼 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon w
1F1FD 6.0 🇽 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon x
1F1FE 6.0 🇾 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon y
1F1FF 6.0 🇿 liham ng simbolo ng simbolo ng rehiyon z
1F3FB 8.0 🏻 light na kulay ng balat
1F3FC 8.0 🏼 katamtamang light na kulay ng balat
1F3FD 8.0 🏽 katamtamang kulay ng balat
1F3FE 8.0 🏾 katamtamang dark na kulay ng balat
1F3FF 8.0 🏿 dark na kulay ng balat
1F9B0 11.0 🦰 pulang buhok
1F9B1 11.0 🦱 kulot na buhok
1F9B2 11.0 🦲 kalbo
1F9B3 11.0 🦳 puting buhok
E0020 3.1 󠀠 Space Space
E0021 3.1 󠀡 Markahan ng Tandang Tag
E0022 3.1 󠀢 Mark Quotation ng Tag
E0023 3.1 󠀣 Mag-sign Number
E0024 3.1 󠀤 Mag-sign ng Tag Dollar
E0025 3.1 󠀥 Mag-sign ng Porsyento ng Tag
E0026 3.1 󠀦 Tag Ampersand
E0027 3.1 󠀧 Tag Apostrophe
E0028 3.1 󠀨 Tag Kaliwa Parenthesis
E0029 3.1 󠀩 Tag Tamang Parenthesis
E002A 3.1 󠀪 Araw ng Asterisk
E002B 3.1 󠀫 Tag plus sign
E002C 3.1 󠀬 Tag Comma
E002D 3.1 󠀭 Tag Hyphen-Minus
E002E 3.1 󠀮 Tumigil ang Tag
E002F 3.1 󠀯 Araw ng solidus
E0030 3.1 󠀰 Tag Digit Zero
E0031 3.1 󠀱 Tag Digit Isa
E0032 3.1 󠀲 Tag Digit Dalawa
E0033 3.1 󠀳 Tatlong Digit Tatlo
E0034 3.1 󠀴 Tag Digit Apat
E0035 3.1 󠀵 Tag Digit Limang
E0036 3.1 󠀶 Tag Digit Anim
E0037 3.1 󠀷 Tag Digit Pitong
E0038 3.1 󠀸 Tag Digit Eight
E0039 3.1 󠀹 Tag Digit Siyam
E003A 3.1 󠀺 Tag Colon
E003B 3.1 󠀻 Tag Semicolon
E003C 3.1 󠀼 I-tag ang Kulang Mag-sign
E003D 3.1 󠀽 Mga Katumbas na Pag-sign
E003E 3.1 󠀾 I-tag ang Dakilang-Sa Pag-sign
E003F 3.1 󠀿 Tag Tanong Mark
E0040 3.1 󠁀 Tag Komersyal sa
E0041 3.1 󠁁 Tag Latin Letter Capital A
E0042 3.1 󠁂 Tag Latin Letter Capital B
E0043 3.1 󠁃 Tag Latin Letter Capital C
E0044 3.1 󠁄 Tag Latin Letter Capital D
E0045 3.1 󠁅 Tag Latin Letter Capital E
E0046 3.1 󠁆 Tag Latin Letter Capital F
E0047 3.1 󠁇 Tag Latin Letter Capital G
E0048 3.1 󠁈 Tag Latin Letter Capital H
E0049 3.1 󠁉 Tag Latin Letter Capital I
E004A 3.1 󠁊 Tag Latin Letter Capital J
E004B 3.1 󠁋 Tag Latin Letter Capital K
E004C 3.1 󠁌 Tag Latin Letter Capital L
E004D 3.1 󠁍 Tag Latin Letter Capital M
E004E 3.1 󠁎 Tag Latin Letter Capital N
E004F 3.1 󠁏 Tag Latin Letter Capital O
E0050 3.1 󠁐 Tag Latin Letter Capital P
E0051 3.1 󠁑 Tag Latin Letter Capital Q

Mga Pahina