Ang character na Emoji ay isang character na mayroong pag-aari ng Emoji. Inirerekumenda ang mga character na ito para magamit bilang emoji. Sa file na emoji-data.txt opisyal na ibinigay ng Unicode Consortium, mayroong isang patlang ng pag-aari, na naglilista ng kasama na Emoji ayon sa pag-aari ng Emoji, Emoji_Presentation, Emoji_Modifier, Emoji_Modifier_Base, Emoji_Component, at Extended_Pictographic. Ang sumusunod ay isang listahan ng Emoji na kasama sa pag-aari ng Emoji, kabilang ang code point, bersyon ng Unicode, Emoji at maikling pangalan. Gabay sa Gumagamit: Ano ang Emoji Pag-aari

Punto ng code Bersyon ng Unicode Simbolo ng Emoji
0023 1.1 # hash sign
002A 1.1 * asterisk
0030 1.1 0 digit na zero
0031 1.1 1 digit isa
0032 1.1 2 digit dalawa
0033 1.1 3 digit tatlo
0034 1.1 4 digit apat
0035 1.1 5 digit lima
0036 1.1 6 digit anim
0037 1.1 7 numero pitong
0038 1.1 8 digit na walo
0039 1.1 9 digit na siyam
00A9 1.1 © karapatang magpalathala
00AE 1.1 ® rehistrado
203C 1.1 ‼ dobleng tandang padamdam
2049 3.0 ⁉ tandang padamdam at pananong
2122 1.1 ™ trade mark
2139 3.0 ℹ pinagmulan ng impormasyon
2194 1.1 ↔ pakaliwa-pakanang arrow
2195 1.1 ↕ pataas-pababang arrow
2196 1.1 ↖ pataas na pakaliwang arrow
2197 1.1 ↗ pataas na pakanan na arrow
2198 1.1 ↘ pababang pakanan na arrow
2199 1.1 ↙ pababang pakaliwang arrow
21A9 1.1 ↩ pakanang arrow na kumurba pakaliwa
21AA 1.1 ↪ pakaliwang arrow na kumurba pakanan
231A 1.1 ⌚ relo
231B 1.1 ⌛ hourglass
2328 1.1 ⌨ keyboard
23CF 4.0 ⏏ button na i-eject
23E9 6.0 ⏩ button na i-fast forward
23EA 6.0 ⏪ button na i-fast reverse
23EB 6.0 ⏫ button na i-fast up
23EB FE0E ⏫︎ button na i-fast up
23EB FE0F ⏫️ button na i-fast up
23EC 6.0 ⏬ button na i-fast down
23EC FE0E ⏬︎ button na i-fast down
23EC FE0F ⏬️ button na i-fast down
23ED 6.0 ⏭ button na susunod na track
23EE 6.0 ⏮ button na huling track
23EF 6.0 ⏯ button na i-play o i-pause
23F0 6.0 ⏰ alarm clock
23F0 FE0E ⏰︎ alarm clock
23F0 FE0F ⏰️ alarm clock
23F1 6.0 ⏱ stopwatch
23F2 6.0 ⏲ timer
23F3 6.0 ⏳ hourglass na may bumabagsak na buhangin
23F8 7.0 ⏸ button na i-pause
23F9 7.0 ⏹ button na itigil
23FA 7.0 ⏺ button na i-record
24C2 1.1 Ⓜ binilugang M
25AA 1.1 ▪ maliit na itim na parisukat
25AB 1.1 ▫ maliit na puting parisukat
25B6 1.1 ▶ button na i-play
25C0 1.1 ◀ button na i-reverse
25FB 3.2 ◻ katamtamang puting parisukat
25FC 3.2 ◼ katamtamang itim na parisukat
25FD 3.2 ◽ medyo maliit na puting parisukat
25FE 3.2 ◾ medyo maliit na itim na parisukat
2600 1.1 ☀ araw
2601 1.1 ☁ ulap
2602 1.1 ☂ payong
2603 1.1 ☃ snowman
2604 1.1 ☄ comet
260E 1.1 ☎ telepono
2611 1.1 ☑ balotang may tsek
2614 4.0 ☔ payong na nauulanan
2615 4.0 ☕ mainit na inumin
2618 4.1 ☘ shamrock
261D 1.1 ☝ hintuturo na nakaturo sa itaas
2620 1.1 ☠ bungo at crossbones
2622 1.1 ☢ radioactive
2623 1.1 ☣ biohazard
2626 1.1 ☦ orthodox na krus
262A 1.1 ☪ star and crescent
262E 1.1 ☮ simbolo ng kapayapaan
262F 1.1 ☯ yin yang
2638 1.1 ☸ gulong ng dharma
2639 1.1 ☹ nakasimangot
263A 1.1 ☺ nakangiti
2640 1.1 ♀ simbolo ng babae
2642 1.1 ♂ simbolo ng lalaki
2648 1.1 ♈ Aries
2649 1.1 ♉ Taurus
264A 1.1 ♊ Gemini
264B 1.1 ♋ Cancer
264C 1.1 ♌ Leo
264D 1.1 ♍ Virgo
264E 1.1 ♎ Libra
264F 1.1 ♏ Scorpio
2650 1.1 ♐ Sagittarius
2651 1.1 ♑ Capricorn
2652 1.1 ♒ Aquarius
2653 1.1 ♓ Pisces
265F 1.1 ♟ chess pawn
2660 1.1 ♠ spade
2663 1.1 ♣ club
2665 1.1 ♥ heart
2666 1.1 ♦ diamond
2668 1.1 ♨ hot springs

Mga Pahina