Ang ilang mga emoji ay ginagawang mas higpitan ang kanilang labi, ang ilang nakasimangot, ang ilan ay umiiyak pa rin, lahat ay dahil sa pag-aalala. Huwag mag-alala, palaging may isang paraan palabas.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 😞 nababahala sa mukha. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 😂 Smileys at Emosyon. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.