Ang sub-kategorya na ito ay puno ng galit na mga mukha. Kung nais mong pagalitan ang sinuman, o kung nagagalit ka, mangyaring gamitin ang mga Emojis na ito.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 😠 mukha-negatibo. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 😂 Smileys at Emosyon. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.