Ang iba't ibang kulay ng puso ay may iba't ibang kahulugan. Kung gusto mong "ipakita ang iyong puso" sa iyong espesyal sa pamamagitan ng isang emoji heart, huwag palampasin ang [Heart] sub-category na ito!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ❤ puso. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 😂 Smileys at Emosyon. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.