Maraming mga simbolo ang maaari ding magpahayag ng mga damdamin! Parang heart symbol, kiss mark at anger symbol. Halika at kopyahin ang mga ito!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 💋 Emosyon. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 😂 Mga Ngiti at Emosyon. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.