Itaas ang iyong kilay, isara ang iyong bibig, o kahit pa iikot ang iyong mga mata? Kung nais mong ipahayag ang isang hindi gaanong malakas na pagtutol, o nais lamang na maging malikot, mangyaring sumangguni sa sub-kategorya na ito!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🤐 mukha-neutral-walang pag-aalinlangan. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 😂 Smileys at Emosyon. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.