Kasama sa sub-kategorya na ito ang mga natutulog na mukha, ilang hilik, ilang naglalaway. Magandang gabi, magandang tulog.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 😴 Antok na Mukha. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 😂 Mga Ngiti at Emosyon. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.