Wave iyong kamay at sabihin hi ~ Buksan natin ang iyong kamay at pagbati sa iyong mga kaibigan!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🖐 hand-daliri-buksan. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 👌 Tao at Katawan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.