Trabaho man ito o pulisya, doktor o lutuin, lahat sila ay mahalagang papel sa pagpapaunlad ng lipunan.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 👨‍🍳 Propesyon at Papel. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 👌 Tao at Katawan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.

👨‍🍳Propesyon at Papel82