Maliban sa wika, ang mga kilos ay maaari ring maghatid ng impormasyon sa iba. Sa sub-kategorya na ito, marahil ay may mga kilos na alam mo!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 👌 Senyas ng Kamay. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 👌 Tao at Katawan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.