Ang mga tao ay mayroong limang pandama, paa't kamay, at panloob na organo. Dapat nating bigyang pansin ang kanilang kalusugan.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 👃 mga bahagi ng katawan. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 👌 Tao at Katawan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.