Anong nilalang ang lumalakad sa apat na paa sa umaga, dalawang paa sa hapon, at tatlong paa sa gabi? Syempre tao yun!

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 👦 tao. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 👌 Tao at Katawan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.