Ang mamal ay isang hayop na may malapot na hayop na vertebrate, pinakain ng gatas, tulad ng panda, kabayo, aso, baka. Karaniwan silang kilala bilang mga hayop. Hindi lamang mga tao, kundi pati na rin ang mga mammal ay mga naninirahan sa mundo.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🐀 Mamalya. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🐵 Mga Hayop at Kalikasan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.

🐀Mamalya66