Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Ang mga Amphibian ay maliit na vertebrates na maaaring mabuhay sa tubig at sa lupa. Sa ngayon, palaka lamang ang kasama sa sub-kategorya na ito.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🐸 hayop-amphibian. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🐵 Hayop at Kalikasan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.