Ang mga Amphibian ay maliit na vertebrates na maaaring mabuhay sa tubig at sa lupa. Sa ngayon, palaka lamang ang kasama sa sub-kategorya na ito.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🐸 hayop-amphibian. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🐵 Hayop at Kalikasan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.