Ang reptilya ay may tuyong balat na kaliskis at karaniwang naglalagay ng malambot na mga itlog sa lupa, tulad ng pagong, butiki, ahas, atbp. Hindi lamang mga tao, kundi pati na rin ang mga reptilya ay mga naninirahan sa mundo.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🐍 reptile ng hayop. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🐵 Hayop at Kalikasan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.