Naglalaman ang sub-kategorya na ito ng mga nilalang na nakatira sa dagat, tulad ng selyo, isda, shell, atbp. Ginagawa nilang mas maganda ang karagatan.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🐟 Marine. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🐵 Mga Hayop at Kalikasan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.