Ang bug ay isang impormal na pangalan para sa arthropod at mollusk, tulad ng butterfly, ant, snail, atbp. Karamihan sa mga bug ay napakaliit, mag-ingat na huwag makagambala sa kanilang buhay.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🐛 hayop-bug. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🐵 Hayop at Kalikasan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.