Pag-andar Menu

Mga kategorya

kulay ng balat

istilo ng buhok

kasarian

Damdamin

Bersyon

Gusto mo ba ng mga bulaklak? Kung ang sagot ay "Oo", kung gayon hindi mo dapat palalampasin ang sub-kategorya na ito! Karaniwan ang mga bulaklak ay may magagandang hitsura at kaaya-ayang samyo, maraming mga bulaklak ang may mahalagang mga simbolikong kahulugan sa kulturang kanluranin.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya 🌹 halaman-bulaklak. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🐵 Hayop at Kalikasan. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.