Ang oras ang pinakamahalagang bagay na maaaring gugulin ng isang tao. Sa sub-kategorya na ito, hindi lamang ang mga normal na orasan na kumakatawan sa mga oras, ngunit mayroon ding sinaunang orasa, relo at alarma.

Ito ang pahina ng listahan ng Emoji ng sub kategorya ⌚ oras. Ito ay nabibilang sa pangunahing kategorya na 🚌 Paglalakbay at Lugar. Maaari mong i-click ang mga link sa ibaba upang matingnan ang mga detalye at kopyahin ang Emoji.